ЩАНЦОВАНЕ-ПЕРФОРИРАНЕ

Щанцоване е метод, при който ламарина се обработва чрез пластична деформация. Този процесът е високопродуктивен и се използва в много отрасли на промишлеността, при серийното производство и кратки срокове с ниска себестойност.

Щанцоването дава възможност от изходния материал бързо да бъде произведен продукт с висока точност и перфектна форма, който веднага може да премине към следващ етап на производството или да бъде пуснат в експлоатация.


Допостими дебелини и габарити:

- Черна и поцинкована стомана от 0,8мм до 5 мм
- Неръждаема стомана от 0,8 мм до 2 мм
- Алуминй 0,6мм до 4мм
/с габарити на листа 1250x2500 мм./