ПРАХОВО ПОЛИМЕРНО ПОКРИТИЕ

Праховото боядисване е технология за покритие и декорация на метални изделия . Методът се прилага чрез разпръскване на суха боя под формата на прах върху предварително обработена метална повърхност, който впоследствие, чрез термична обработка се преобразува в твърдо и равномерно покритие.

Праховите покрития имат висока устойчивост на влага, удар, химикали и износване.


С размер на детайла от 10 мм. до 3000 мм.