ЛАЗАРНО РЯЗАНЕ

Лазерното рязане е високоефективен метод за разкрой на металнни листи от въглеродна, неръждаема и цветна стомана.

Машините за лазерно рязане позволяват да се изработят сложни контури, прецизни части,детайли или декоративни изделия с минимална площ на разреза,и без деформации на краищата. Точността при лазерното рязане достига 0,08 мм.


Допостими дебелини и габарити:
- Черна и поцинкована стомана от 0,5мм до 15мм
- Неръждаема стомана от 0,5мм до 6мм
- Алуминй 0,5мм до 4мм
/с габарити на листа 1500x3000 мм./