ШЛАЙФАНЕ/КРАЙЦВАНЕ

Шлайфане е окончателната обработка на повърхността.

Плоски или профилирани детайли до сложни контури.


/С габарити на детайла до 1000x2000 мм./